Home NEWS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ของการให้ชีวิต

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ของการให้ชีวิต

7 second read
0
0
192

 อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือและคำอธิษฐานเพื่อให้กุศลสัมฤทธิ์ผลยิ่งใหญ่

ใครที่กำลังมีความทุกข์ใจ เจ็บป่วยเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้ Horoworld.com ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการทำบุญ ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากมายนัก วิธีที่ว่านี้คือ การทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือนั่นเอง

เหตุใดการไถ่ชีวิตโคกระบือจึงเป็นกุศลใหญ่

การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน การที่โค-กระบือต้องถูกจับไปโรงฆ่าสัตว์จะทำให้มีจิตใจที่เศร้าหมอง หลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังโรงฆ่าสัตว์ เห็นแล้วน่าสงสารจับใจ เมื่อจิตใจเศร้าหมองก่อนตายโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การไถ่ชีวิตโค-กระบือจึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยช่วยให้จิตไม่เศร้าหมองทรมานก่อนตายนั่นเอง

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ

1. มีอายุยืนยาว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2. ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย

3. แก้เคราะห์กรรมจากการเจ็บป่วยด้วยโรคกรรม

4. ต่ออายุ ให้รอดพ้นจากเคราะห์กรรม ที่เรียกว่าชะตาขาด

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….
ขออธิษฐานจิตบูชา ขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิตสัตว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุกพระองค์ในอนาคต กราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์พระศรีอริยะเมตตรัย และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่เทพพรหมเทวา ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ คุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่าน คุณพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทุกพระองค์ทุกท่าน พระยานาคราชทั่วทุกแดน มาเป็นทิพย์พยาน

วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัว

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัยสรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอทุกพระองค์ทุกท่านโปรดเมตตา มาเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า ขอทุกพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ ในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป ขอโปรดคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี้ ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพสู่ผืนดิน สู่ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้านภากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ……….นามสกุล……….) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัยปราศจากบาปเวรใดๆ มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนยาว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากรรมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ที่มา : today.line.me

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

พฤติกรรมที่ทำแล้วเสี่ยงโดนน้องหมากัด !!

การที่คนเราจะโดนน้องหมากัดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมาก ๆ และหนึ่งในสาเหตุใหญ่ ๆ ก…